Faldet på Hillerød Torv – spændende parallelopdrag

Faldet på Hillerød Torv – spændende parallelopdrag

Noget helt særligt ved Hillerød Torv er terrænspringet på 10 meter fra det gamle rådhus ned mod søen. Derudover byder torvet på et smukt kig ud mod Slotssøen og Frederiksborg Slot. For at fremme torvets centrale placering har Hillerød Kommune inviteret to landskabstegnestuer til at udarbejde en helhedsplan for torvet – i parallelopdrag.

Schønherr er en af de valgte tegnestuer, og vi ser frem til at arbejde på dette meget betydningsfulde sted.

”Torvet har et dramatisk fald mod vandet” siger Signe Høyer fra Schønherrs konkurrencehold, ”Det er en speciel grund – og et specielt sted – noget der virkelig kan inspirere til de to scenarier, vi skal udarbejde.”

Et tvedelt torv

Hillerød Kommune stiller en række anmærkninger op, hvoraf især to træder frem. Torvet er delt af en vej, som krydser pladsen. Derved fremstår Torvet tvedelt rent visuelt. Derudover ønsker Hillerød Kommune, at Torvet samler mennesker både, når det er koldt og varmt.

”Scenarierne skal forholde sig til, hvordan gågaden krydser Torvet, og hvordan man skaber gode opholdssituationer for brug hele året,” siger Signe Høyer.

Tidshorisonten

I starten af marts gik parallelopdraget i gang, hvor vi ser frem til at aflevere en helhedsplan for fremtidens Hillerød Torv midt i maj. Derefter vælger Hillerød Kommune en helhedsplan, hvor det vindende team efterfølgende arbejder videre på helhedsplanen.

Scroll To Top