Landskabstegnestuen SCHØNHERR indstifter en pris

Landskabstegnestuen SCHØNHERR indstifter en pris

Landskabsarkitekt Torben Schønherr har valgt at trække sig fra det daglige arbejde på tegnestuen pr. 31. juli.

De nuværende indehavere af virksomheden, Nina Jensen og Rikke Juul Gram, har bidraget til udviklingen af den arkitektoniske profil gennem snart 20 år, og fortsætter arbejdet hermed, i den ånd der kendetegner tegnestuen.

Ledelsen ønsker gennem indstiftelsen af en pris at hylde Torben og hans enestående arbejde for landskabsarkitekturen, og takke ham for mange års godt samarbejde:

TORBEN SCHØNHERRS PRIS TIL FREMME AF ENKELHEDEN

Prisen gives til en person, der gennem sit virke har vist forståelse for enkelhedens skønhed.

Prisen uddeles første gang på Torben Schønherrs fødselsdag d. 18. november 2018, og vil herefter blive uddelt en gang årligt.

Prisen er på 25.000 kr. og skal bruges på et ophold i Rom det efterfølgende forår, og forpligter prismodtageren til ved hjemkomsten at videregive sine oplevelser til glæde for tegnestuens medarbejdere og andre interesserede.

Scroll To Top