Kystsikringen kan skæmme vores natur

Kystsikringen kan skæmme vores natur

Lad kun havet udfordre kysten på de store strækninger, påpeger Rikke Juul Gram, partner og kreativ direktør i Schønherr i Politiken Byrum i forrige uge. Kysten er det eneste urtidslandskab Danmark har. Rikke Juul Gram mener derfor, at vi bør værne om den og lade det gå naturens vej. I debatindlægget foreslår hun, at vi i stedet bør vi koncentrere kystsikringen, der hvor der er store værdier at sikre, altså tæt på kysternes byzoner og kystbysamfund. Hun pointerer, at vi med inddragelse af kunstnere ud over at skabe sikkerhed også kan skabe bro til flere oplevelser for alle. Det vil tilføre mere værdi til landets små kystsamfund, øge den æstetiske kvalitet og turismen.

For at det kan lade sig gøre, bør staten gå forrest. Det vurderes på baggrund af tidligere erfaringer, hvor Vejdirektoratet med stor succes udarbejdede en vejledning til, hvordan man kunne sikre en landskabelig og rummelig sammenhæng med omgivelserne, når nye vejudlæg skulle placeres. Det vil derfor være naturligt, at den danske stat også vælger at bane vejen, når det kommer til indgreb om kystsikringen.

Læs hele debatoplægget her:

https://politikenbyrum.dk/Debat/art6677500/Kystsikring-kan-sk%C3%A6mme-vores-natur-%E2%80%93-lad-kunstnerne-give-deres-bud

Scroll To Top