Grønne områder tilfører sjæl til Lighthouse

Grønne områder tilfører sjæl til Lighthouse

Aarhus Ø er fortsat under udførelse. Byggerod og golde rum præger i øjeblikket store dele af den nye bydel. Men ved den nordlige del af pier 4 vokser beplantningen stærkt og dominerer store dele af udearealerne omkring Lighthouse. I 2014 etablerede vi omkring Lighthouse et landskabeligt projekt, der har skabt et grønt miljø mellem bygningsdelene og et promenadeforløb syd og nord for bygningerne. Et bidrag til et grønnere miljø på Nordhavnen.

Langstrakte højbede pryder den betonbelagte havnepromenade. Bedene rummer beplantning og nedgange til det underliggende parkeringsanlæg. De forskellige planter giver en sanserig oplevelse for brugerne og står i kontrast til den resterende rå bydel. Hans Jørgen Vesthardt tidligere beboer i Lighthouse satte stor pris på beplantningen og særligt de siv, der gror langs havnefronten.

– Det giver god mening at lave noget med siv, i og med at det ligger ude ved vandet. Ikke nok med at det er æstetisk at kigge ud på, så afskærmer beplantningen på en måde, så det både er transparent, men også privat når man sidder på terrasserne langs havnefronten.

Forskelligartede pil vokser i de smalle plantebede og adskiller offentligt tilgængelige gårdrum fra private forhaver. På fællesarealerne vokser forskellige græsser, stauder og træer i plantebede. Bænke findes som en integreret del på flere af bedene. Både beboere og forbipasserende benytter bænkene til en lille pause, hvor den flotte udsigt til Aarhus Bugten og Riis Skov kan nydes. Hans Jørgen Vesthardt nævner den varierende tilgængelighed som en styrke for byggeriet.

– Det giver rigtig god mening, at nogle af arealerne omkring Lighthouse er offentlige andre halvoffentlige og private. Jeg synes, det er en stor kvalitet, at bebyggelsen lægger sig ud, så der er offentlig adgang.

De frodige områder indbyder til ophold og skaber liv og nærvær omkring byggeriet. Og beboerne i Lighthouse nyder, at der er et grønt miljø omkring dem, trods de bor i en bydel, der er under stor udvikling. Thomas Thomsen beboer i Lighthouse ønsker, at der forsat vil være stor udvikling i det grønne byrum, da det skaber et frodigt miljø og tiltrækker liv. Han påpeger vigtigheden i det grønne byrum.

– Udearealerne skaber rum mellem bygningerne. Meget af byggeriet herude er enormt højt, og derfor synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi har de grønne arealer mellem bygningerne. Det skaber nogle åndehuller mellem bygningerne. Hvis ikke der havde været de grønne arealer omkring Lighthouse, havde det været ren beton, og der vil have manglet noget sjæl. Den sjæl som det grønne tilfører.

Hans Jørgen Vesthardt fortæller, at udearealerne er alt afgørende for helhedsindtrykket. Han påpeger, at der er noget særligt ved landsskabsprojektet, som gør, at kombinationen af det offentlige, halvoffentlige og private går op i en højere enhed – både æstetisk og funktionelt. Han fremhæver arkitekterne og landskabsarkitekternes samarbejde som væsentlig faktor for, at netop det kan opnås.

– Generelt om boligbyggerier kan man sige, at de steder der er rart at være, er der, hvor landskabsarkitekter og arkitekter skaber nogle steder, som passer til stedet, arkitekturen og landskabet. Det skal være udviklet i et godt samarbejde, og det synes jeg, Lighthouse er et godt eksempel på.

Det er til stor glæde for os, at beboerne i Lighthouse og byens øvrige borgere synes godt om projektet og roser det for det vellykkede samspil mellem æstetik og funktionalitet. Særligt er det værd at lægge mærke til, at de grønne arealer, der omfavner byggeriet, gør en forskel for beboernes opfattelse af byggeriet og det miljø, de omgås i.

Scroll To Top