Messecenter Herning – en vigtig kulturinstitution

Messecenter Herning – en vigtig kulturinstitution

I øjeblikket arbejdes der på højtryk på vores projekt ved Messecenter Herning, hvor en transformering af ankomst- og eventområdet er i gang. Projektet udføres som en del af en større transformering af ankomstbygningen og forpladsen. Med det nye byggeri, nyetablerede uderum og en forbedring af det visuelle udtryk skaber vi en arkitektonisk sammenhæng og en ny sammenhængende gæsteoplevelse.

Projektet blev igangsat grundet stor efterspørgsel på en helhed i gæsteoplevelsen og en bedre sammenhæng med omgivelserne og med Herning by. Det nye centrum ved Messecenter Herning har til formål at strukturere hele området i ét enkelt og tydeligt greb, som markeres ved et stort cirkelslag.

Den seneste periode har lastbiler og asfaltmaskiner haft travlt med at give den runde parkeringsplads foran Messecenter Herning og Boxen det glatte lag. Inden længe vil arbejdet fortsætte på det det hidtil ubenyttede areal på den anden side af Vardevej, der i fremtiden vil råde over et stort parkeringsareal. De to parkeringsarealer forbindes med en ny tunnel.

Den grønne ramme skaber klare linjer
Når projektet står færdigt, vil event- og ankomstpladsen være markeret af trærækker, der tegner den vejstruktur, som underinddeler parkeringsområderne. En naturlig ramme om parkeringsstrukturen, der dækker hele Messecentrets arealer, så man altid er bevidst om, hvor man befinder sig. Når projektet står færdigt, vil de nuværende verdenshjørne-betegnelser blive erstattet med nummerering. Hele området vil rumme et utal af forskellige beplantninger. Med en variation af både løvfældende og stedsegrønne træer vil de individuelle forskelle i parkeringsområderne blive defineret. Beplantningsprincippet vil variere ved træarternes karakter og sammensætning gennem farve, skala og tæthed og derved skabe tydelige og forskellige rumligheder. Ved at skabe en naturlig ramme om parkeringsstrukturen gør vi det nemmere for brugerne at orientere sig i området.

En sammenhængende grøn skovkant vil indramme Messecenter Hernings område. Beplantningen udbygger den frodige egeskovs beplantning, der i dag udsmykker Messevejen. For at forstærke den grønne oplevelse ved ankomst plantes en Poppel allé ved Vardevej. Beplantningen vil stå i smuk kontrast til de vilde vådområder og nyanlagte regnvandsbassiner.

En ny destination i Herning
Det nye ankomstområde med dets multifunktionelle eventplads skaber en helt ny destination – ikke kun for messecentret, men for hele Herning By. Et sted der naturligt vil trække mennesker til sig. En vigtig kulturinstitution i Danmark.

Og det varer ikke længe, før de første biler vil holde parkeret på det nye område. Allerede den 5. januar 2019 vil den nye, runde parkeringsplads blive taget i brug, når sportsudøvere, sangstjerner, tv-folk og et feststemt publikum fylder Jyske Bank Boxen op til DR’s store prisshow ’Sport 2018’. Senere vil området skabe rammerne for VM i herrehåndbold, når det afholdes i midten af januar.

Allerede før projektet står færdigt, har vi sammen med CUBO Arkitekter modtaget Bygningspræmieringsprisen 2018 for forpladsen og ankomstbygningen. Projektet blev blandt andet rost for den fleksible og funktionelle sammenhæng med Jyske Bank Boxen, messehallerne samt ankomst og parkeringsarealerne.

Vi er utrolig stolte af den positive omtale, projektet allerede har modtaget. Vi glæder os til, projektet står færdigt og kan skabe rammer om såvel nationale som internationale begivenheder i fremtiden.

Foto: Tom Laursen/Herning Folkeblad

Scroll To Top