Nordvest Bibliotek og Kulturhus repræsenteret ved IFLA Europe Exhibition

Nordvest Bibliotek og Kulturhus repræsenteret ved IFLA Europe Exhibition

International Federation of Landscape Architects (IFLA) er den verdensomspændende paraplyorganisation for alle landskabsarkitekter i verden. Organisationen er én af de to organisationer, som Danske Landskabsarkitekter er medlem af. Den anden er IFLA Europe. De to organisationer er henholdsvis den internationale og den europæiske sammenslutning af landskabsarkitekter. IFLA er landskabsarkitekternes svar på FN – et sted hvor lande og kulturer mødes omkring en fælles faglighed.

IFLA Europe Exhibition
IFLA Europe udarbejdede i år deres første udstilling – og det med stor succes. Udstillingen er en online plakatudstilling, hvori projekter fra de 24 lande, der deltager i udstillingen, præsenteres. Yderligere findes et katalog og online diasshow, hvori projekterne er vist.

Udstillingen præsenterer arbejder fra hele Europa og repræsenterer en database med det gode landskab og arkitektoniske rum, som IFLA Europe ønsker at anbefale. Ved udstillingen er 61 projekter fra 24 lande præsenteret.

Nordvest Bibliotek og Kulturhus repræsenterer Danmark
Danmark er repræsenteret med de tre projekter, der var nomineret til Dansk Landskabspris 2017 herunder vores projekt ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus, der vandt prisen. De to andre projekter, der er repræsenteret, er:

– Lindevangsparken / Marianne Levinsen Landskab
– Vestre Fjordpark af GBH Landskabsarkitekter / Adept / visionsoplæg af LiW planning

Københavns Nordvestkvarter, hvor Nordvest Bibliotek og Kulturhus ligger, var før vores projekt kendt for sin søndag-eftermiddags-stemning. Den er nu fortid. Sammen med COBE og TRANSFORM skabte vi et sted, hvor der findes aktiviteter for såvel den unge skater som pensionisten, der søger et sted at læse avis og drikke kaffe. En plads hvor aktiviteterne er med til at generere endnu mere byliv og bidrager til den gode cirkels udvikling. Yderligere tilbageholder pladsen med sine næsten 2000 kvadratmeter cirka 90 procent af det regnvand, som rammer den. Forpladsens terrasser og bede er sammentænkt med et LAR-anlæg, der arbejder med nedsivning og forsinkelse af regnvandet. Med vores projekt i Københavns Nordvestkvarter går kreative løsninger og klimaudfordringer hånd i hånd med skabelsen af rammer for det attraktive byrum.


Foto: Jens Lindhe

IFLA Europe’s magasin ’Landscape Architecture as a common ground’ fremhæver programmeringen af pladsen som et smukt resultat af borgerinddragelse – en proces hvor lokale borgere, klubber og foreninger var inviteret til at fremsætte deres ønsker for den kommende plads foran biblioteket.


Foto: Katinka Hustad

Du kan læse mere om projekterne her.

Forsidefoto: Rasmus Hjortshøj

Scroll To Top