Torben Schønherrs pris til fremme af Enkelheden 2018

Torben Schønherrs pris til fremme af Enkelheden 2018

Fredag den 16. november 2018 modtog den nyuddannede arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus, Sissel Sønderskov, den nyindstiftede pris ‘Torben Schønherrs Pris til fremme af Enkelheden’.

Sissel Sønderskov modtog prisen med bl.a. følgende motivering:

”Sissel Sønderskov har gennem sit studie og sit afgangsprojekt vist en vedholdende og kompromisløs søgen mod det dybe og det enkle.

Hun har, i sit valg af projekter og sin analytiske tilgang til opgaveløsninger, vist en ganske særlig evne til at nå indsigter, der fremstår som åbenbaringer for hende selv og beskueren.”

Tegnestuen SCHØNHERRs indehavere, landskabsarkitekterne Nina Jensen og Rikke Juul Gram, fortæller, at valget af prismodtager ligger i tæt tråd med det værdisæt, som tegnestuen arbejder for.

Sissel Sønderskovs analyse af fortællingerne bag de danske kystlinjers uendelige og tidløse enkelhed rummer en, for os alle, helt nødvendig indsigt.

Det er netop den forståelse af de komplekse processer, som har født vores land for 10-15.000 år siden, der er nødvendig for at kunne diskutere bevarelsen af kystlandskaberne for fremtidens generationer.

Prisen består af 25.000 kr. til et studieophold i Rom, samt et af Torben Schønherrs tegnede værker.

Scroll To Top