Landskabsarkitektur kan kombinere klimasikring med løft af bymiljøer

Landskabsarkitektur kan kombinere klimasikring med løft af bymiljøer

Øget bevågenhed på landskabsarkitektur i takt med den øgede opmærksomhed på betydningen af det fælles offentlige rum og kravene om byfortætning kombineret med de stigende behov for klimasikring skaber muligheder for spændende udformning af byens rum, sådan siger Rikke Juul Gram partner og kreativ direktør i Schønherr i en artikel fra Byggeri+Arkitektur.

Hun pointerer, at manglende arealer til fremtidens krav, om at der skal være plads til landbrug, øgede naturarealer, større byer, mere infrastruktur og sikring mod fremtidens klimaudfordringer, gør det nødvendigt at tænke dobbeltprogrammer. Udformning af et sted skal ikke nødvendigvis kun have fokus på én funktion. Hun påpeger, at hvis man skaber rammer, der giver identitet gennem landskabelige værdier eller levende byliv, får folk lyst til at opholde sig der. Til det nævnes klimaprojektet i Kokkedal som eksempel på, hvordan åbne pladser, haver og passager, der indbyder til ophold, har fået særligt kvinder til at benytte pladsen, som før var domineret af personer med relation til bandemiljøet. Samtidig fungerer pladsen som forsinkelsesbassiner ved regnskyl.

Rikke Juul Gram gør det tydeligt, at vi skal tænke fra den største helhed til den mindste detalje. Skønhed og æstetik styrker samfundet, sammenhængskraften og i sidste ende demokratiet.

Læs artiklen her.

Scroll To Top