En endnu mere sammenhængende bymidte i Struer

En endnu mere sammenhængende bymidte i Struer

I sommeren 2018 kunne vi indvie vores klimasikringsprojekt By+Havn i Struer. Projektet har i ét greb formået at forbinde bykernen med Limfjorden. Området omkring Struer havn er det laveste punkt i byen, hvilket medfører, at regnvandet vælter ned ad bakken i så store mængder, at kloakkerne ikke kan følge med. Projektet sikrer byen mod stormflod fra fjorden og fra 5-års regnvandshændelser.

Nu kan man se frem til, at Struer vil hænge endnu bedre sammen. Kort før vi trådte ind i det nye år godkendte Byrådet en Masterplan for Struer Bymidte. Planen, der er udformet af Schønherr, Struer Kommune og Alexandra Instituttet, tager afsæt i det politiske indsatsområde om at skabe en sammenhængende bymidte og en fremadskuende byudvikling i Struer. Af planen fremgår initiativer til, hvordan byen bliver mere sammenhængende ved hjælp af grønne, rekreative forløb fra byen og ned til fjorden, hvor vores projekt By+Havn er at finde.

Struer Kommune har afsat 15,5 millioner kroner til at få gjort noget ved den tomme plads mellem byens rådhus og parkeringspladserne langs Smedegade. Pladsen vil i fremtiden blive brugt som en ny korridor på tværs, så der bliver skabt en endnu stærkere sammenhæng mellem hele byen og vandet på den anden side af brobuerne. Første skridt i bestræbelserne på at få skabt en åbning ud mod fjorden var vores store havneprojekt og Lydens Have på den tidligere parkeringsplads mellem rådhuset og brobuerne.

Læs mere om planerne for Struer Bymidte her.

Scroll To Top