Dragør Kommune

Dragør Kommune

Vi er blevet prækvalificeret til parallelkonkurrencen om udviklingen af Dragør Kommune som klimarobust kystkommune.

Dragør Kommune er med sin lave beliggenhed i landskabet og lange kystlinje særligt udsat for stigende vandstande. I et partnerskab har Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet bevilget støtte til Dragør Kommune under kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”

Vi glæder os til at arbejde sammen med vores inspirerende team – NATOUR, Orbicon og Almenr Aps – og ser frem til at skudt konkurrencen i gang i Dragør d. 12. marts.

https://realdania.dk/nyheder/2020/02/dragoer-havvand-210220

Scroll To Top