HÅNDVÆRKERKOLLEGIET

HÅNDVÆRKERKOLLEGIET

Schønherr vinder, som en del af team Danø CUBO, konkurrencen om at tegne Danmarks første håndværkskollegie.

Håndværkskollegiet opføres af BRFfonden på de tidligere godsbanearealer i det centrale Horsens og omfatter kollegieboliger, værkstedsfaciliteter og fællesarealer, der tilsammen vil udgøre et helt særligt studiemiljø til håndværkselever.

Helhedsplanen spiller ind i udformningen af godsbanearealet særlige karakter og skaber væsentlige sammenhænge til byen og fjordens store landskab. Hovedgrebet rummer en bymæssig side, der tilpasser sig variationen i lokalområdet, og haverum med et højt naturindhold. I projektområdet midte er indpasset et regnvandsbassin, som både adskiller og samler bebyggelsen og de tilhørende funktioner.

De forskellige delområder viser forskellige løsninger og materialer, som tilsammen demonstrerer landskabsarkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet på et højt niveau.

I dommerbetænkningen lyder det blandt andet: ”Overordnet set er alle byrummene velkomponerede, vedkommende og gennemtænkte som kvalitetsrum for ophold i forskellige situationer i en levende hverdag.”

Læs hele betænkningen her: http://brffonden.dk/vinderne-er-fundet/

Temaet er: CUBO, Danø Arkitektur, Schønherr, Tri-Consult, Brdr. Thybo og Ejner Olesens Eftf.

En endelig model for kollegiet bliver præsenteret senere på foråret.

Scroll To Top