NYT CAMPUSSTRØG I SLAGELSE

NYT CAMPUSSTRØG I SLAGELSE

Vi har i samarbejde med Viatrafik vundet opgaven om at udarbejde et idéprojekt til et nyt campusstrøg i Slagelse.

Slagelse Kommune udvikler sammen med Syddansk Universitet Slagelse, Professionshøjskolen Absalon og DSB et nyt campusområde omkring Slagelse Station, syd for jernbanen.

For at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem de enkelte institutioner og optimere koblingen til Slagelse bymidte ønskes en helhedsplan for de byrum, der binder området sammen.

Projektet har til formål at visualisere og beskrive en byarkitektonisk løsning, der kan ligge til grund for politiske beslutninger om etapevis realisering.

Vi er godt i gang med projektet og ser frem til den spændende videre proces.

Scroll To Top