VESTRE KIRKEGÅRD I KBH

VESTRE KIRKEGÅRD I KBH

Vi er startet op på endnu et stort og spændende klimatilpasningsprojekt!

Sammen med COWI har vi vundet udbuddet om klimatilpasning af Vestre Kirkegård i København.

Vestre Kirkegård er et af de 300 kommende klimatilpasningsprojekter, der skal sikre at København i fremtiden kan håndtere den stigende nedbørsmængde.

Projektet skal håndtere kirkegårdens eget vand og dermed være med til at sikre at nærliggende veje og bebyggelser ikke oversvømmes i tilfælde af skybrud.

Helt konkret skal projektet kunne tilbageholde 15.000 m3 regnvand på eget område. Det sker gennem løsninger som samtidig styrker kirkegårdens arkitektoniske hovedtræk og understøtter, at kirkegården fremover skal udgøre en mere aktiv del af københavnernes rekreative liv og rumme en højere grad af biodiversitet. Vi glæder os til at komme videre.

Scroll To Top