KARENS MINDE AKSEN

KARENS MINDE AKSEN

Stort klimatilpasnings- og byforbedringsprojekt i Københavns Sydhavn et skridt nærmere realisering

Projektforslaget til Karens Minde Aksen er nu godkendt at Københavns Borgerpræsentation, og vi har derfor igangsat detaljeringen af det omfattende projekt, der skal føre frem mod 1. spadestik i juni 2021.

Projektet er kommet i stand gennem et intensivt samarbejde med vores underrådgivere Orbicon/WSP, Vida Local (tidl. Giv Rum), en arbejdsgruppe af borgere og interessenter fra sydhavnen, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen (Klimatilpasning og Områdefornyelsen Sydhavnen) samt HOFOR.

Karens Minde Aksen, der er blandt de største sammenhængende projekter i Københavns Kommunes skybrudsplan, skal sikre forsinkelse og håndtering af 15.000 m3 vand, samtidigt med, at området gives et kvalitetsløft, og der skabes en ny sammenhæng i det langstrakte byrum.

En klinkebelagt slynget ”flodseng”, der både er sti og vandstyrende element bliver det gennemgående træk i projektet. Derudover er der stort fokus på at bevare og understøtte de unikke naturværdier og den særlige sydhavnsånd, der findes på stedet. Som et særligt nyt element udgraves en regnvandssø, der udover at have permanent vandspejl også kan stuve op og tilbageholde vand ved skybrud.

Scroll To Top