WA(L)KING COPENHAGEN

WA(L)KING COPENHAGEN

Rikke Juul Gram går tirsdag d. 30.06 som en del af Metropolis’ kunstprojekt Wa(l)king Copenhagen fra Dronning Louises Bro til Porsemosen, 20 km vest for København.

På sin 12 timers vandretur går hun i dialog om naboskabet mellem by og land med bl.a. boligminister Kaare Dybvad, byplanlægger Jan Gehl, Københavns Kommunes stadsarkitekt Camilla van Deurs og arkitekturskribent hos Berlingske Holger Dahl.

De taler om, hvordan forårets nedlukning af samfundet, og det deraf følgende forsamlingsforbud, satte byens offentlige rum og parker under pres. Byen har vist sig for tæt til at borgerne kan ånde frit, og slet ikke med en smule afstand til vores medmennesker. Spørgsmålet er, om forbindelsen til landskabet bør åbnes, når der ikke mere kan findes plads i byen til hverken sig selv eller til hinanden?

Undervejs planter de træer og fortæller om deres rødder, og hvad de har bragt med sig til livet i hovedstaden. Træerne, der er hentet i de østjyske skove – hvor Rikke kommer fra – plantes i række på 12 udvalgte steder, og forbinder således ruten som en åben allé, der viser vej mod vest, ud af København.

Samtalerne bliver løbende livestreamet. Følg med her:
Wa(l)king Copenhagen

Læs mere om Wa(l)king Copenhagen her:
Metropolis

Program for dagen:

Scroll To Top