SOFIENDAL ENGE KLIMAPLAN

SOFIENDAL ENGE KLIMAPLAN

Det er altid spændende at følge, når plantegningens abstrakte terrænkurver skal omsættes til et blødt formet landskab i den virkelige verden – Og fantastisk at se, hvordan vandet tager imod den nye terrænbearbejdning, når målet er klimasikring!

I Sofiendal Enge i det sydvestlige Aalborg har der det sidste stykke tid været gang i udgravningerne af en række regnvandssøer, som en del af Aalborg Kommunes større strukturplan for bydelene Sofiendal, Hasseris og Skalborg.

Vi har i et tæt samarbejde med Aalborg kommune, Envidan og Aalborg Forsyning stået for udarbejdningen af klimaplanen med terrænmodel og kurveplan samt detailprojektering for området omkring Sofiendal Enge.

Sofiendal Enge er karakteriseret ved at være fladt, lavtliggende og med høj grundvandsstand, hvorfor der har været er særligt fokus på regnvandshåndtering for at sikre ny bebyggelse og regnvandsseparerer de tilstødende erhvervs-, bolig- og rekreative områder.

Der er arbejdet målrettet med at øge områdets rekreativ værdi og biologiske mangfoldighed: Områder er gjort tilgængeligt via stier og broer, og der er indarbejdet holme, øer og stensætninger i flere bassiner til gavn for fugle og padder.

Vi ser frem til den videre etablering.

Læs mere om projektet her:

https://schonherr.dk/projekter/sofiendal-enge-klimaplan/

https://nordjyske.dk/nyheder/aalborg/toerre-bassiner-klimapark-tager-form/282bb6c1-6255-46ad-84be-946a34a4edbc

Scroll To Top