RAMT

RAMT

Terrorsikring af det offentlige rum

Hvordan sikrer vi det offentlige rum, så frygten for næste terrorangreb ikke styrer vores hverdag? I hvor høj grad skal og kan vi beskytte os mod det endnu ukendte? Og hvilken proces fører til stedstilpassede løsninger, der viderefører vores mangeårige tradition for demokratiske byrum?

I mange byer er potentielle terrormål de senere år blevet indrammet af betonklodser. De nødtørftige sikkerhedsforanstaltninger ’truer’ det åbne rum ved at skabe barrierer og bidrager i værste fald med frygt ved at signalere fare på færre. Byggebranchen efterspørger metoder til sikringstekniske tiltag.

Vi er derfor glade for, at Dansk Brand- og sikringsteknisk institut (DBI) har valgt os til at indgå i et samarbejde om udviklingen af en web-baseret platform, der kan anvendes til at vurdere risiko for et terrorangreb og samtidigt opnå stedstilpassede løsninger.

Platformen vil vise eksempler på tilpassede løsninger, arkitektoniske udfoldelsesmuligheder inden for sikkerhedsprincipper samt en metode, der hjælper til at træffe de rette valg i processen.

Projektet støttes af Realdania og udviklingsarbejdet er i fuld gang med løbende kommentering af en stor tilknyttet følgegruppe med bred viden om emnet.

Læs mere:

https://brandogsikring.dk/nyheder/2019/dbi-udvikler-digital-haandbog-for-terrorsikring/

Scroll To Top