Skybrudsprojekt på Skoleholdervej og Degnestavnens Legeplads

Skybrudsprojekt på Skoleholdervej og Degnestavnens Legeplads

Vi skal i gang med at tegne endnu et spændende klimahåndteringsprojekt.

Sammen med COWI har vi vundet udbuddet om at klimatilpasse og skybrudssikre området omkring Skoleholdervej og Degnestavnens Legeplads i Københavns Nordvest-kvarter.

Klimatilpasningen skal tilbageholde regn- og skybrudsvand, således kloaksystemet aflastes og bygninger i de lavereliggende bydele i området sikres mod oversvømmelser.

Projekterne er udpeget i Københavns Kommunes Skybrudsplan, og er dermed brikker i den samlede implementering af skybrudsplanen frem mod 2035, som skal sikre, at København i fremtiden kan håndtere den stigende nedbørsmængde samt oftere og kraftigere skybrud og derved reducere risikoen for skadevoldende oversvømmelser.

Scroll To Top