Torvet i Nyborg indviet

Torvet i Nyborg indviet

Som en del af den traditionelle årlige juletræstænding – i år på TV – blev Torvet i Nyborg erklæret åbent af borgmesteren.

Der er stadig enkelte ting, der skal gøres færdige, bl.a. på grund af en Coronalukket fabrik i Italien, og den egentlige indvielse må vente til forsamlingsforbuddet tillader. Men torvet er nu taget i brug, og alle er glade! Især er både borgere og bygherre begejstrede for den smukke belægning og springvandet med Christian den III’s monogram i vandstråler og lys.

Den særlige belægning på pladsen er specialdesignet og består af 4 forskellige nordiske granittyper i mange forskellige formater udlagt i et modulmål på 116×116 cm. For at holde styr på det, fik Birkely Anlægsgartner, som er underentreprenør til Munck AS på projektet, lavet en stålskabelon, så mønsteret kunne trykkes ned i afretningslaget, før de 10 cm tykke sten blev lagt ud.

Hen over pladsen løber “Rigets Hovestrøg”, der over de kommende år vil blive markeret gennem hele byen – fra den gamle landgangsplads ved havnen, forbi slottet til fæstningsanlæggets nordport.

På en del af pladsen er gamle brosten, dateret tilbage til 1500-tallet, gensat, og der er indbygget 17 af de engang 40 nr. sten, som markerede stadepladser til markedsdage. Ridderturneringspladsen er på Torvet markeret med 11 “tegneserie-sten” som fortæller om banes udstrækning. Derudover er genlagt den 0-sten, som Christian den III’s opmåling af de danske hovedveje tog udgangspunkt i. Vi er i Danmarks gamle hovedstad!

Bag Slotsprojektet står:
A.P. Møller Fonden,
realdania
Slots- og Kulturstyrelsen
Nyborg Kommune og
Østfyns Museer.

Det nye torv er en selvstændig del af slotsprojektet. Schønherr har haft ansvaret for udvikling, udbud og byggeledelse af Torvets arkitektur.
Øvrige samarbejdspartnere:
Schul Landskabsarkitekter
Søren Jensen A/S og
cubo.

Foto: Niels Arne Højgaard Mohn

Læs og se mere:

Scroll To Top