Klimatilpasning med hjælp fra naturen

Klimatilpasning med hjælp fra naturen

”Kysterne er Danmarks svar på Alperne. De kommende år vil vise, om regeringen formår at lave en national plan for tilpasning til klimaforandringerne, uden at vi på sigt mister det bedste vi har – den smukkeste sammenhængende kystlinje!”

Således indleder Rikke Juul Gram, medindehaver af Schønherr, en kronik, der i dag bringes i Jyllands-Posten, om regeringens nationale klimatilpasningsplan, og fortsætter:

”Naturbeskyttelsen er som bekendt til for at bevare den natur vi har på en måde, så der ikke bliver MINDRE af den.

Sagen er blot den, at lovgivningen alt for mange steder blokerer for, at man kan omlægge lavbundsjorde og kystlandskaber til meget MERE natur, hvilket er det der fungerer allerbedst som redskab mod stormflod og regnvand, kvælstofudvaskning, co2 reduktion og øget biodiversitet –som en integreret del af klimatilpasningen.

Lea Wermelin skal derfor både forstå og indarbejde den viden i en fremtidig miljølovgivning, især fordi gevinsterne ved at klimatilpasse med naturens hjælp, helt åbenlyst kan være langt større end eventuelle omkostninger.”

Læs mere om fordelene ved at invitere havvand og ferskvand ind i kystlandet som en del af et rigt og foranderligt mosaiklandskab:

Link til kronik

 

 

Scroll To Top