Hvorfor skal energiøen ligne et flydende militæranlæg fra den kolde krig!?

Hvorfor skal energiøen ligne et flydende militæranlæg fra den kolde krig!?

Vi har ventet længe på den kommende energiø i Vesterhavet af mindst tre årsager:

1:
Vi slipper for de fossile brændstoffer med de klimaforandrende CO2-udledninger, det medfører.

2:
Der satses på en energiplanlægning, hvor der tænkes langsigtet i forhold til de forventede teknologiske gennembrud i omdannelsen af vindkraftens overskudsstrøm til brændstof, kendt som Power-to-X.

3:
Vores nuværende bæredygtige energiproduktion er ikke særlig god ved det danske landskab – hverken på land eller ude langs kysterne.

Men hvad blev der af de visionære fremstillinger? Hvorfor er øen ikke tænkt som en destination i havet – et ottende vidunder med tangfarme, vandlandbrug, energiformidling, bæredygtige fiskerestauranter og hvilepladser til trækfuglene? Et sted, hvor danskerne deler vores viden om bæredygtig energiforsyning med resten af verden, og hvor der naturligvis må findes både formidling og undervisning på øens energiuniversitet for forskere, studerende og alle andre, der har brug for nyeste viden om grøn energiproduktion i storskala.

Læs mere på Byrumsmonitor i dag:
https://politikenbyrum.dk/Debat/art8105513/Hvorfor-skal-energi%C3%B8en-ligne-et-flydende-milit%C3%A6ranl%C3%A6g-fra-den-kolde-krig

Scroll To Top