WEBINAR – KYSTSIKRING I DRAGØR

WEBINAR – KYSTSIKRING I DRAGØR

Hør med tirsdag d. 11. maj, når WSP holder webinar om projektet ’DragØerne’ – et fælles konkurrenceprojekt mellem Schønherr, WSP, NATOUR, Almenr Aps og Realise Aps. Projektet har til formål at gøre Dragør til en klimarobust kystkommune.

I konkurrencen har teamet udviklet en tilgang til kystbeskyttelse, der spiller sammen med naturens egne processer. Dragørs borgere, byer, natur- og kulturværdier kan på den måde beskyttes mod klimaforandringerne med hjælp fra naturen selv. I stedet for at bekæmpe naturens kræfter, inviteres både havvand og ferskvand ind – og der opstår et nyt landskab, som sikrer lavere højde på beskyttende diger og skærmer mod havvandsstigninger, forsinker bølge-påvirkninger og opsuger regnvand.

Team Schønherr vandt desværre ikke konkurrencen, men vi fik anerkendelse af dommerkomitéen for at levere det mest visionære, innovative og modige forslag.

KLIK HER og læs mere om projektet ‘DragØerne’.

WEBINAR
Holistic Storm Surge Protection – A Case Study from the Municipality of Dragør in Denmark, Snack & Learn Webinar Series 2021 (webinaret foregår på engelsk).

HVORNÅR
Tirsdag d. 11. maj kl. 17:00- 17:30

OPLÆGSHOLDERE

Jens Lauritz Hansen, klimatilpasningsspecialist hos WSP Danmark
Eva Sara Rasmussen, landskabsarkitekt hos WSP Danmark

TILMELDING
:
KLIK HER for tilmelding til webinaret.

Scroll To Top