Mønsted Kalkgruber får Honourable Mention af UIA

Mønsted Kalkgruber får Honourable Mention af UIA

Den internationale arkitektforening ’Union Internationale des Architectes’ – UIA har tildelt vores tilgængeligheds- og landskabsprojekt for Mønsted Kalkgruber en Honourable Mention i ’The Friendly & Inclusive Spaces Awards 2020/2021’, i kategorien ’Public and Open Spaces’.

UIA’s begrundelse:
“The main objective was to make the historic limestone pits physically accessible to everyone, in order to experience the landscape, its history and past activities. This has been sensitively achieved by touching the earth as little as possible but as much as necessary.”

Projektet for Mønsted Kalkgruber består i en ny helhedsplan med fokus på landskab og stedets historie samtidig med, at gangbesværede og kørestolsbrugere får adgang. Det har været afgørende at bevare og formidle områdets særlige landskabsmæssige karakter, der er formet gennem flere hundrede års kalkudvinding. På landskabsruten møder den besøgende derfor så mange af områdets aktiviteter og karakteristika som muligt.

Da opgaven i særlig grad har handlet om tilgængelighed har reguleringen af det kuperede område været meget vigtig. Det nye terræn opleves nu som en naturlig udvikling af det tidligere, og den besøgende oplever slet ikke, at der er gjort særlige tiltag på arealet. Til ruten har kunstner og billedhugger Erik Heide formgivet en skulpturel bro, der underordner sig den store fortælling og er et smukt stykke formgivning til glæde for alle besøgende.

Projektet blev til med støtte fra Realdania, Bevica Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Vanførefonden, Færch Fonden, Naturstyrelsen og Viborg Kommune.

Klik her og læs mere om vores projekt for Mønsted Kalkgruber.

Scroll To Top