BLACKOUT I VESTERBRO PASSAGE

BLACKOUT I VESTERBRO PASSAGE

Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt hos Schønherr, stiller i det aktuelle nummer af Tidsskriftet Landskab spørgsmål om arkitekt- og planlæggermiljøet har fået fagligt blackout, når de i deres længsel efter naturen, og som en respons på egne dårlige klima-samvittighed – tror de kan skabe vild natur midt i vores byer.

Fagligt blackout og drømmebilleder
I artiklen ”Blackout i Vesterbro Passage”, tager Ulrik helt konkret fat i forslaget om at omdanne byrummet foran Tivolis hovedindgang i København til en naturagtig park, der på visualiseringerne ligner landskabsmalerier af P.C. Skovgaard – med hundrede år gamle bøgetræer, et rigt dyreliv og masser af biodiversitet.

”At man i dag kan slippe afsted med den her type af klicher og drømmebilleder, tror jeg har at gøre med, at de spiller med på tidens melodi: Grønt er godt, mere grønt er bedre,” skriver Ulrik og sammenligner med 1960-1970’ernes blackouts, hvor man fx foreslog at lægge en firsporet motorvej halvvejs ud i Søerne i København.

Man udvisker stedernes historie
Samtidig argumenterer Ulrik for, at den generelle trend er udtryk for et historietab – man udvisker stedernes historie ved kritikløst at foreslå fortættede grønne byrum med rekreative aktiviteter uden at tage stedernes egenart i betragtning.

Læs hele artiklen
Klik her og læs hele Ulrik Kuggas artikel ”Blackout i Vesterbro Passage”, der også indeholder en replik fra Gehl Architects, som står bag forslaget om en naturpark i byrummet foran Tivoli.

Scroll To Top