Ny opgave for Vejdirektoratet

Ny opgave for Vejdirektoratet

Schønherr har vundet opgaven med at udarbejde en opdateret håndbog om beplantning for Vejdirektoratet. Den nye håndbog erstatter 2 eksisterende håndbøger fra 2006, som opdateres mht. ny viden, lovgivning og ændrede regler. Samtidig skal den grønne tankegang indarbejdes, og den nye håndbog får et centralt fokus på at fremme biodiversitet, håndtere klimaforandringer og bidrage til den danske natur.

Øget fokus på klima og biodiversitet
Vejbeplantning kan være et stort bidrag til øget biodiversitet – fx ift. artsvalg og korridorer for flora og fauna, og den nye håndbog skal derfor beskrive, hvordan biodiversiteten fremmes. Også klimaændringerne med mere regn og et hævet grundvandsspejl et centralt område, som beplantningen kan hjælpe med at håndtere. Håndbogen får derfor fokus på beplantning, der kan håndtere øgede nedbørsmængder og overleve, hvor grundvandsspejlet står højt. Ligeledes skal håndbogen sammentænke beplantning, LAR-løsninger og terrorsikring af byrum.

”Klimatilpasning og øget biodiversitet ligger os meget på sinde”
”Vi er utroligt glade for opgaven, da vores veje og infrastruktur er en meget stor del af de fleste danskeres hverdag. Samtidig er Vejdirektoratets fokus på klimaforandringer og øget biodiversitet helt i tråd med Schønherrs kompetencer og arbejde med at bruge landskabet som redskab til løse klimaudfordringerne”, fortæller Jørgen Becker-Christensen, der bliver projektleder på arbejdet med den nye håndbog for Vejdirektoratet.

Ifølge planen skal Vejdirektoratets nye håndbog om beplantning ligge klar på Vejregelportalen ultimo 2022.

Scroll To Top