VUNDET – Kystbeskyttelse, by- og naturudvikling i Strøby Egede

VUNDET – Kystbeskyttelse, by- og naturudvikling i Strøby Egede

Schønherr skal bidrage til en ny visions- og strategiproces for Strøby Egede, der samtænker kystbeskyttelse, byudvikling og naturpark i byen. Strøby Egede er en kystby på det sydlige Sjælland med Køge Bugt og Tryggevælde Å på hver sin side af byen.

”Vi glæder os meget til at komme i gang,” fortæller Rikke Juul Gram, der er partner og kreativ direktør i Schønherr. ”Ved at samtænke kystbeskyttelse med by- og naturudvikling og satse på langtidsholdbare løsninger, der fremtidssikrer Strøby Egede på mange fronter på én gang, planlægger Stevns Kommune helhedsorienteret. Det er en fremsynet bygherre, som vi ser frem til at samarbejde med,” fortsætter Rikke.

Schønherr har vundet opgaven for Stevns Kommune i samarbejde med WSP, Teknologirådet, Realise og Natour.

En smuk og rekreativ by, hvor naturen selv skaber vejen til klimatilpasning
Sommeren igennem har vi set alarmerende billeder af, hvordan klimabetingede naturkatastrofer truer vores samfund og måde at leve på – og Strøby Egede er meget udsat. Byen er præget af, at mange huse ligger lavt og tæt på kysten, omkringliggende diger er i dårlig stand, og byen har brug for sikring mod oversvømmelse og stigende havvand. Samtidig har Strøby Egede voksende befolkningstal og er udfordret af meget trafik, manglende rekreative forbindelser og begrænset adgang til og langs kysten. Derfor har kommunen besluttet, at der skal udvikles en samlet strategi og vision, som kobler kystbeskyttelse, byudvikling og naturudvikling, så Strøby Egede bliver en smukkere og mere rekreativ og by – hvor naturens selv skaber vejen til klimatilpasningen.

Schønherrs tilgang til klimatilpasning handler helt grundlæggende om at sætte skub i en udvikling, hvor naturen i højere grad er medspiller frem for modspiller:

”I stedet for at bygge stadigt højere diger, skal vi basere os på naturens egne løsninger og mime landskabets egen evne til at tilbageholde og absorbere vand. På den måde kan vi forebygge oversvømmelser, stigende vandstande og stormfloder og samtidig minimere skaderne ved skybrud,” fortæller Rikke Juul Gram.

   

Samtænkning af løsninger, realiserbarhed, kommunikation og inddragelse
Det fremgår af Stevns Kommunes bedømmelsesudvalg, at Schønherrs rådgiverhold har vundet opgaven ved at have et meget stort fokus på samtænkningen af byudvikling, kystbeskyttelse og naturpark. Samtidig vurderer udvalget, at rådgiverholdet har en overbevisende kommunikations- og inddragelsesproces og i sin tilgang til opgaven: ”møder borgerne med stor respekt” og ”tidligt inddrager det politiske niveau”.  Udvalget lægger også vægt på, at rådgiverholdet har et stærkt fokus ”på den økonomiske realiserbarhed, på merværdi og på undersøgelse af muligheder for finansiering.

Visions- og strategiprocessen er et 5-faset forløb, der starter op i efteråret, og som skal munde ud i en udviklingsplan, der forventes endeligt godkendt ultimo 2022.
Klik her og læs mere om projektet og planerne på Stevns Kommunes hjemmeside.

Projektet støttes af partnerskabet ’Byerne og det stigende havvand’ mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania. Klik her og læs mere på Realdanias hjemmeside.

Scroll To Top