Rundvisning på Aarhus Universitetshospitals udearealer

Rundvisning på Aarhus Universitetshospitals udearealer

I sidste uge viste landskabsarkitekt hos Schønherr Karl Svansø Iversen og Christine Hjorth Gerdsen, bygge- og anlægscontroller på AUH, Landskabsrådets medlemmer rundt på Aarhus Universitetshospital under overskriften: ”Et eksempel på det gode samarbejde”.

Netværksarrangementets deltagere blev vist rundt ude og inde på det kæmpestore universitetshospital – der siges at være på størrelse med Ribe by.

Schønherr har gennem de sidste 10 år arbejdet med hospitalets landskabsbearbejdning, og Karl og Christine har under anlægsprocessen etableret et tæt samarbejde om at skabe sammenhæng mellem landskabsarkitektur og drift. Projektet, der er et af Danmarks største, rummer både regnvandshåndtering, landskabsbearbejdning og skabelsen af en serie rekreative gårdhaver. Ud af et samlet område på omkring 80 ha, er ca. 20 ha naturområde inklusiv 5 regnvandsbassiner, der modtager regnvand fra hospitalet.

Karl fortalte på rundturen om tankerne bag projekteringen af området. Hvilke overvejelser lå til grund for de valgte løsninger? Og hvad blev der gjort i forhold til regnvand og tagvand? Christine Hjorth Gerdsen delte ud af erfaringerne med driften af udearealerne: Hvordan har afdelingen arbejdet med biodiversitet, længe før det blev moderne, og hvad kunne de ønske sig anderledes i dag?

Klik her og læs mere om Schønherrs arbejde på Aarhus Universitetshospital.

Scroll To Top