BRUG NU KULTURARV OG KLIMAFORANDRINGER SOM LØFTESTANG FOR ÉN, SAMLET HOVEDSTAD

BRUG NU KULTURARV OG KLIMAFORANDRINGER SOM LØFTESTANG FOR ÉN, SAMLET HOVEDSTAD

For nylig deltog partner og kreativ direktør hos Schønherr, Rikke Juul Gram, i debatten om Hovedstadens Udvikling.

Under overskriften: Hvad vil vi med Hovedstaden? var forskere, fagfolk og politikere inviteret til at debattere Hovedstadens befolknings- og boligudvikling, infrastruktur, byudvikling og udfordringer med klimaforandringer og den grønne omstilling.

Rikkes pointe er, at klimahensynet og den overordnede, tværgående planlægning, som kræves for at løfte tidens store udfordringer, ofte fortabes i kommunernes egeninteresser.
Ønsket om at tiltrække borgere og et forbedret skattegrundlag kommer først – og borgerne føler sig slet ikke hørt.

Resultatet er, at presset på bymidten stiger SAMTIDIG med, at potentialerne i områder som fx Vestvolden og den nærliggende blå/grønne byudvikling gennem klimatilpasning ikke udnyttes til fulde.

Det regionale potentiale for at sikre grøn udvikling, natur og klima
Rikke argumenterer for, at Regionerne er den myndighed, som har en passende størrelse til at forestå en samlet, tværsektoriel og tværkommunal plan for Hovedstadens udvikling – med afsæt i løsningen af de udfordringer, som kommer med klimaforandringerne.

Debatten var arrangeret af Akademisk Arkitektforening, Foreningen af Byplanlæggere, Danske Landskabsarkitekter og IDA Byg.

Klik her for at se hele Rikkes oplæg og få uddybet hendes pointer.

Øvrige deltagere ved debatten:
Kaare Dybvad Bek – Indenrigs- og boligminister
Peter Hartoft Nielsen – professor ved institut for planlægning Aalborg Universitet
Curt Liliegren – projektdirektør hos Boligøkonomisk Videncenter,
Otto Anker Nielsen – professor i transportmodellering på DTU
Sophie Hæstorp Andersen og Line Barfod – overborgmesterkandidater i Københavns Kommune
John Schmidt Andersen - borgmester i Frederikssund Kommune
Henrik Rasmussen – borgmester i Vallensbæk Kommune.

Scroll To Top