BUILD FOR WATER: Hvordan får vi langtidsholdbar klimatilpasning? Og hvem skal betale?

BUILD FOR WATER: Hvordan får vi langtidsholdbar klimatilpasning? Og hvem skal betale?

Den 7. dec. taler Rikke Juul Gram på Building Greens nye konference ’Build for Water’.  Emnet er langtidsholdbar klimatilpasning, og Rikke vil komme med bud på, hvordan vi løser de aktuelle udfordringer, som blokerer for gode og langtidsholdbare klimatilpasningsløsninger.

Manglende helhedstænkning
En af de helt store udfordringer er manglende helhedstænkning i planlægningen – pt. planlægger vi ikke udfra at vandet kommer flere steder fra (ovenfra/regn, fra siden/vandstandsstigninger og stormflod, nedefra/stigende grundvand), og det er næsten umuligt at få offentligheden til at samtænke ferskvand og havvand.

Vandet er ikke vores fjende – naturbaserede metoder er vejen frem
Samtidig ser vi vandet som en fjende, vi skal bekæmpe, og som vi derfor skærmer os imod med badekarsløsninger og stadigt større diger. Rikke argumenterer for, at vi i stedet skal arbejde med klimatilpasning ved brug af naturbaserede metoder – en løsning der både rummer plads til naturrige landskaber og mange rekreative muligheder.

Hvem skal betale?
En anden stor udfordring handler om organisering og finansiering – for hvem skal betale for klimaløsningerne? I dag er det kommunernes og den enkelte matrikelejers ansvar, og mange projekter strander derfor på laveste fællesnævner. Rikke efterlyser i stedet et regionalt og et nationalt niveau, der kan tage ansvar for klimatilpasningen.

Klimatilpasning er en velfærdsydelse
Klimatilpasning er en del af vores velfærdssamfund – og klimaudfordringerne skal derfor løses som en velfærdsydelse. Vand kender som bekendt ingen grænser, derfor må vi alle bidrage via skattebilletten.

Læs hele interviewet med Rikke

Rikke er blevet interviewet om sin deltagelse på ’Build for Water’ – klik her og læs hele interviewet.

Se programmet og tilmeld dig ’Build for Water’
Klik her, se programmet og tilmeld dig ’Build for Water’ – der er early bird-pris indtil 29. oktober 2021.

Foto: John Ehbrecht

Scroll To Top