STORMFLOD KENDER IKKE KOMMUNE-GRÆNSER

STORMFLOD KENDER IKKE KOMMUNE-GRÆNSER

I samarbejde med Smith Innovation har Schønherr udarbejdet en visionsplan, ’Den Levende Kyst’, for stormflodssikring af kommunerne København, Hvidovre, Taarnby og Dragør, der alle ligger i den sydlige del af kystområdet omkring hovedstaden.

”Vi er meget begejstrede for at hovedstadskommunerne er gået sammen om en så fremsynet visionsplan for kystsikring omkring København,” fortæller Sanne Slot Hansen, der er associeret partner hos Schønherr og projektleder på ’Den Levende Kyst’.

Naturbaserede løsninger
Planen bygger på naturbaserede løsninger, der modsat traditionel stormflodssikring arbejder MED naturens egne dynamikker fremfor at forskanse sig og modarbejde naturens kræfter med fx diger, kunstige øer o. lign. Løsningerne omfatter tiltag som naturforbedring og stormflodssikring ved ålegræsplantager, undersøiske stenrev, fladere skråningsbeskyttelse, fremskudte forlande, sandfodring, styring af sedimenttransport og tilbagetrukne diger.

Visionsplanen er udarbejdet for Københavns Kommune og Hvidovre Kommune – og den er støttet af Realdania og Miljøministeriet som del af indsatsen ”Byerne og det stigende havvand”.

Scroll To Top