Schønherr underskriver hensigts-erklæring om bæredygtighed

Schønherr underskriver hensigts-erklæring om bæredygtighed

Schønherr har underskrevet ’Architecs Declare’ – arkitektbranchens fælles hensigtserklæring om at styrke samarbejdet for en bæredygtig udvikling i byggebranchen.

Klik og se Architects Declares danske hjemmeside her.

Bæredygtighed er en del af Schønherrs tilgang – vi forstår byen og landskabets kultur- og naturværdier som redskaber til løsning af tidens helt store samfundsudfordringer – herunder klima- og biodiversitetskriserne. Branche-initiativet er derfor helt i tråd med vores arbejde og værdier.

Klimatilpasning, kystbeskyttelse, landdistriktsudvikling, by- og havneomdannelser, tilgængelig natur, øget biodiversitet og grøn energiproduktion er alle temaer, som vi udvikler i balance med landskabet.

Architects Declare er et not-profit initiativ, lanceret i Storbritannien d. 30 maj 2019. Initiativet er en af ’Built Environment Declares’ som nu er i 27 lande.

Scroll To Top