Akademiraadet efterlyser en ambitiøs arkitekturpolitik – Kronik i Jyllands-Posten

Akademiraadet efterlyser en ambitiøs arkitekturpolitik – Kronik i Jyllands-Posten

Partner og kreativ direktør i Schønherr, Rikke Juul Gram, er som medlem af Akademiraadet medafsender på en kronik i Jyllands-Posten, der kalder på en mere ambitiøs arkitekturpolitik.

Anledningen er regeringens ønske om en arkitekturpolitik, der understøtter flere og bedre almene boliger i Danmark.

Akademiraadet hilser intentionen velkommen – en ny politik for dansk arkitektur er tiltrængt –  men Akademiraadet mener, at en ambitiøs arkitekturpolitik bør omfatte hele samfundet – dermed også arbejdspladser, miljø, økonomi, klima, sociale forhold, sundhed, kommunale forhold, velfærd samt forskning og uddannelse inden for byggeri og anlæg.

Akademirådet ønsker en ambitiøs politik for dansk arkitektur, der understøtter og fremmer:

– Den grønne omstilling samt en bæredygtig bygge- og anlægssektor

– Helhedsorienteret og bæredygtig planlægning for klimasikring, og by- og landudvikling

– Integration af kunsten i arkitekturen, der kan inspirere hele verden og trække investeringer til

 

”Vi har vidst i mange år, at vi er nødt til at gøre noget ved vores udledning af CO2, og for biodiversiteten. Men vi har udsat de beslutninger, der skal til for at skabe forandring, fordi det er svært at ændre hele byggeriets økonomi.”

“Vi har behov for at tænke langsigtet og for at skabe positive visioner for hele Danmark, ikke bare for diverse kommunekasser. God planlægning kan yde et væsentligt bidrag både til nedbringelsen af CO2-udledningen og støtte til større artsdiversitet i hele Danmark. Og en ny arkitekturpolitik kan rumme en vision som pejlemærke for det kommunale planlægningsarbejde, herunder regionale samarbejder.”

KLIK HER for at læse hele kronikken.

Scroll To Top