NY OPGAVE VUNDET: STORT SKYBRUDSPROJEKT I FÆLLEDPARKEN

NY OPGAVE VUNDET: STORT SKYBRUDSPROJEKT I FÆLLEDPARKEN

Som et led i at sikre København mod oversvømmelser skal regnvand kunne opmagasineres og tilbageholdes i Fælledparken. Schønherr har i team med WSP vundet opgaven om at projektere skybrudsanlæg i Fælledparken.

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har sammen med HOFOR udbudt et stort skybrudsprojekt i Fælledparken i København. Projektet indeholder også adgangsvejene til naboerne “Parken” og Rigshospitalet og er et led i udførelsen af Københavns Kommunes Skybrudsplan, der skal sikre by, infrastruktur og borgere mod skybrud.

Funktion og udseende bevares
Fælledparken er Københavns mest besøgte park og huser boldbaner, legepladser og store arrangementer som 1. maj og DHL-stafetten. Skybrudssikringen forventes at bestå af grønne overfladeløsninger med transport og forsinkelseskapacitet. Anlæggene på vejene skal sandsynligvis udføres, så de bidrager til byrummene, mens løsningen i selve Fælledparken laves, så den understøtter parkens eksisterende anvendelse og fredning – og de rekreative og kulturelle værdier i Fælledparken bevares.

Projektet blev tildelt WSP med Schønherr som underrådgiver.


Illustrationer:
Kort: Københavns Kommune og Kortforsyningen
Foto fra Fælledparken: Københavns Kommune og Troels Heien

Scroll To Top