NY OPGAVE VUNDET: Kilometerlang promenade skal sikre Faaborg mod stormflod

NY OPGAVE VUNDET: Kilometerlang promenade skal sikre Faaborg mod stormflod

Nyt projekt skal sikre Faaborg mod stormflod og oversvømmelse i fremtiden. I team med WSP, Smith Innovation og Substrata har Schønherr vundet opgaven med design af en én kilometer ubrudt promenade langs hele Faaborg Havn. Schønherr er totalrådgiver på opgaven, der har modtaget støtte fra Realdanias og Kystdirektoratets partnerskab ’Byerne og det stigende havvand’.

Faaborgenserne holder vejret, når der varsles storm. Faaborg er nemlig, som flere andre kystbyer, udfordret af ekstreme vejrforhold og stigende havvand. Det vil få konsekvenser for byens borgere, erhvervsdrivende, besøgende og kulturværdierne i fremtiden, hvis købstaden ikke bliver sikret mod stormflod.

Derfor er stormflodssikring også en del af den omfattende udvikling, der er sat i gang i Faaborg, og Faaborg-Midtfyn Kommune har derfor valgt rådgivere til projektet, der skal håndtere risikoen ved stormflod og oversvømmelse i fremtiden – blandt andet anlæggelsen af en kilometerlang ubrudt promenade.

Borgmester Hans Stavnsager (S) ser frem til, at arbejdet sættes i gang:
”Faren for oversvømmelser er en tilbagevendende bekymring i Faaborg, både hos borgere og erhvervsdrivende. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu får sat arbejdet i gang,” siger Hans Stavnsager og fortsætter:

”Vores ambition er at skabe en løsning, der samtidig har fokus på at bevare Faaborgs unikke kulturarv og tilføje herlighed til havnen og oplevelsen af Faaborg. Det har haft stor betydning for vores valg af rådgivere på opgaven.”

Stor involvering af byen
Schønherr har speciale i klimasikring, kulturarv og naturarv – og er valgt som den ene af to hovedrådgivere på projektet. Ansvarlig partner hos Schønherr Rikke Juul Gram glæder sig til samarbejdet:

”Det er et spændende projekt i et meget følsomt kulturmiljø, hvor vi ved hjælp af workshops, møder og 1:1-modeller skal hjælpe borgere og interessenter til at skabe egne erfaringer med forslagene,” fortæller Rikke Juul Gram og fortsætter:

”Samtidig er der en interessant udfordring i at skabe en promenade, der tilfører nye værdier til Faaborg by – uden at den kommer til at virke som en barriere mellem kystlinje og hav.”

Projektet har stort fokus på at inddrage de mange interessenter, som løsningerne vil påvirke, og på den måde skabe et langtidsholdbart medejerskab. Det er en forudsætning for, at projektet kan lykkes, at grundejere, borgere, erhvervsliv, besøgende og øvrige interessenter involveres. Dialogen skal tilføre viden, fælles erkendelser og ejerskab til udfordringen med det stigende havvand og anlæg af stormflodssikring.

Derfor vil byens borgere, grundejere, erhvervsliv, besøgende og andre brugere i løbet af foråret og forsommeren blive inviteret til dialog, dels i form af møder, byvandringer og udstillinger i byrummet.

Byudvikling og god samfundsøkonomi
Advokatfirmaet Lundgrens er valgt som den anden hovedrådgiver på projektet. Advokat og partner Søren Hilbert, der er specialiseret inden for byudvikling og klimasikring, ser også frem til samarbejdet:

”Projektet vil skabe en god mulighed for byudvikling i Faaborg. Vi glæder os til at hjælpe med at skabe en fremtidssikret løsning af klimaudfordringerne til størst mulig gavn for borgerne ved at give projektet et solidt juridisk og økonomisk grundlag.”

Fakta om stormflod i Faaborg
Problemer med oversvømmelse i Faaborg opstår især, når vand, der er presset op i Østersøen af storm, igen strømmer ud mod Kattegat og derved presses ind i Det Sydfynske Øhav og Faaborg Fjord. I de tilfælde, hvor skybrud og højvande indtræffer samtidig, kan vandet stige meget og udfordre store dele af byen. Faaborg skal derfor stormflodssikres med en 1 kilometer ubrudt promenade langs den oprindelige kystlinje.

Faaborg-Midtfyn Kommune er en blandt 18 kommuner, der har modtaget støtte fra Realdania og Kystdirektoratets partnerskab ’Byerne og det stigende havvand’. Klik her for mere om projektet i Faaborg.

Fakta om rådgiverne
I arbejdet med højtvandssikringen af Faaborg varetager Schønherr projektledelsen og vil stå for design af løsninger i det fysiske anlæg, mens Lundgrens, sammen med det økonomiske konsulenthus, Incentive, skal rådgive om reglerne på området, især regler om økonomien til promenaden.

WSP er ingeniør på projektet og varetager anbefaling af sikringskoter, trafikvurderinger, hydrauliske forhold og konstruktioner.

Smith Innovation varetager facilitering af dialog med borgere og andre interessenter

Substrata vil som sparringspartner på analyse af by- og kulturmiljø bidrage med viden inden for bevaringsudvikling og kulturarv i forbindelse med klimasikring af kystbyer.

Scroll To Top