NY OPGAVE VUNDET – foranalyse af Den Grønne Boulevard

NY OPGAVE VUNDET – foranalyse af Den Grønne Boulevard

I team med COWI har Schønherr vundet opgaven med at udarbejde en foranalyse til projektet ’Den Grønne Boulevard’ for Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Foranalysen belyser muligheder og konsekvenser ved at nedgrave trafikken på den ca. 5 km lange og meget trafikerede indfaldsvej til indre København og Frederiksberg, der løber fra Bispeengbuen over Ågade, Åboulevarden og H.C. Andersens Boulevard til Amager.

En hel eller delvis tunnelløsning på strækningen vil give mulighed for en grøn kile på overfladen fra Bispeengbuen til Amager.

”Vi er utroligt glade for, at vi kan være med til at belyse, hvordan man kan omdanne en strækning, der primært er opstået ud fra et hensyn til trafikken – til et område, hvor mennesker kan opholde sig og trives. En grøn kile og grønne byrum på strækningen vil genskabe nogle af områdets oprindelige kvaliteter og kan være en løftestang for en grønnere hovedstad.”

Nina Jensen, partner og administrerende direktør, Schønherr

Trafikafvikling og tekniske muligheder
Foranalysen er allerede i fuld gang, og i den indledende del af analysen er der særligt fokus på at afdække mulig trafikafvikling samt en teknisk realiserbar løsning: Hvad kan lade sig gøre ift. anlægsmetoder, dimensionering af tunnel, opkørsler/nedkørsler, betjening af trafik på overfladen, udfordringer i forhold til metro, skybrudstunneler, geotekniske forhold mm.?

Grønne byrum på overfladen
De mulige trafikale og tekniske løsninger holdes op imod hvor meget areal, der kan frigives på overfladen til etablering af grønne byrum samt størst muligt udbytte i forhold til byrumskvaliteter.

På baggrund af den indledende screening forventer Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, at der medio/slut 2022 kan træffes beslutning om 1-3 hovedscenarier, som skal indgå i den videre analyseproces. Analysen skal lede frem til, at der i 2023 kan træffes beslutning om at igangsætte en borgerinddragelsesproces med fokus på anvendelsen af den grønne kile over tunnelen.

Scroll To Top