“The Climate Crisis Could Pave the Way for a “Softer” Copenhagen” – læs Rikkes Viewpoint i TOPOS

“The Climate Crisis Could Pave the Way for a “Softer” Copenhagen” – læs Rikkes Viewpoint i TOPOS

I den aktuelle udgave af magasinet TOPOS, deler partner og kreativ direktør Rikke Juul Gram sit syn på, hvordan vi med naturbaserede metoder kan klimasikre og udvikle København, både skånsomt og bæredygtigt, og samtidig bidrage med ny natur og nye rekreative muligheder.

TOPOS – særnummer om København, lavet af kvinder
Denne udgave af det internationale magasin TOPOS er et særnummer om København, redigeret af gæsteredaktør og stadsarkitekt i København, Camilla Van Deurs. Da kvinder har været dominerende i udviklingen af København, er dette nummer af magasinet også lavet af kvinder, der har bidraget med artikler, interviews, fotografier, illustrationer og projekter, som til sammen giver en status på byens udvikling og folder visionerne for fremtidens København ud.

Naturbaserede løsninger til klimasikring af København
Partner og kreativ direktør, Rikke Juul Gram, deler under overskriften The Climate Crisis Could Pave the Way for a “Softer” Copenhagen, sit syn på, hvordan vi skånsomt og bæredygtigt kan klimasikre København med naturbaserede løsninger, der arbejder med, og ikke imod, naturens egne kræfter. De naturbaserede løsninger (’Build with nature’) tilfører samtidig byen ny værdi i form af mere natur, større biodiversitet, nye rekreative muligheder og styrkede grønne forbindelser til baglandet.

Rikke argumenterer for, at vi med stor fordel kan tænke kystbeskyttelse som en zone – fremfor en sikkerhedslinje. Ved zone-tænkning inddrages større landområder i en helhedstænkning, og de naturbaserede klimatilpasningsløsninger, som fx ålegræsplantager, undersøiske stenrev, sandfodring, fremskudte forlande og tilbagetrukne diger, får plads til at udvikle sig fleksibelt ind i en ukendt fremtid.

Fingerplanens blå-grønne armbånd
I stedet for at flytte Københavns centrum længere ud i havet, som vi ser med udviklingen af Lynetteholm, argumenterer Rikke for, at vi udvikler byen mod vest. Ved at bruge Fingerplanens grønne mellemrum og Vestvoldens blå-grønne potentiale kan vi udvide København ind i landet og samtidig danne et blå-grønt armbånd af naturbaserede klimatilpasningsløsninger om hovedstaden:

”The development of the city’s western fortress ring can form a ‘blue-green bracelet’ consisting of climate adaptation measures and access to new nature… The Finger Plan needs a bracelet of blue and green natural pearls: a blue-green development zone protecting and connecting the municipalities of Greater Copenhagen. A bracelet constituting a circle where the city finds its way back to the water.”

Læs mere om Schønherrs arbejde med Den Levende Kyst – en visionsplan for klimasikring med naturbaserede løsninger – udarbejdet for kommunerne København, Taarnby, Dragør og Hvidovre: KLIK HER.

Lynetteholm – et modbillede til de naturbaserede løsninger
I modsætning til en skånsom og bæredygtig udvikling og klimasikring af hovedstaden, der stemmer overens med byens strukturelle og historiske grundfortælling, er Lynetteholmen desværre ikke baseret på bæredygtig og ressourceeffektiv planlægning:

”Contrary to the nature-based climate adaptation measures, Lynetteholm does not answer the question of how the climate crisis could pave the way for protective measures that also serve as a contribution to nature, and create new, recreational opportunities for the citizens. Instead, Lynetteholm is a planning concept developed to ensure an increased tax base for the municipality of Copenhagen. All the while, neighboring municipalities that have both the necessary space and infrastructure – will not share in this growth.”

Læs hele artiklen ved at klikke på magasinforsiden herunder:

Scroll To Top