MILEPÆL I ARBEJDET FOR KYSTBESKYTTELSE OG KYSTUDVIKLING AF STRØBY EGEDE

MILEPÆL I ARBEJDET FOR KYSTBESKYTTELSE OG KYSTUDVIKLING AF STRØBY EGEDE

Strategi for ”Fælles kystbeskyttelse og kystudvikling af Strøby Egede og Strøby Ladeplads” er netop sendt i høring.

KLEMT MELLEM KYSTEN OG ÅEN
Strøby Egede ligger ud til kysten mellem Køge Bugt og Tryggevælde Å. Byen er præget af at mange huse ligger lavt og tæt på kysten og er derfor i fare for oversvømmelser pga. stormflod, stigende havvandsstande og vandhændelser, der kan få åen til at gå over sine bredder.

STRATEGI FOR KYSTBESKYTTELSE OG KYSTUDVIKLING NETOP SENDT I HØRING
Strøby Egede har brug for sikring mod oversvømmelse og stigende havvand, og Stevns Kommune har derfor besluttet at udvikle en samlet strategi: ”Fælles kystbeskyttelse og kystudvikling af Strøby Egede og Strøby Ladeplads”, som netop nu er sendt i høring.

Strategien skal sikre byen mod erosion og oversvømmelser og samtidig bevare og forbedre områdets natur og rekreative værdier – blandt andet ved en bredere og tilgængelig strand, nye klitdiger og nye stiforbindelser i ådalen. Strategien er udviklet på baggrund af en tæt dialog med borgere, grundejere og interessenter i byen og bygger på en grundig analyse og formidling af risiko og udfordringer.
Schønherr er totalrådgiver for projektet, og landskabsarkitekt og projektleder Sanne Slot Hansen er meget begejstret for både projektet og samarbejdet med bygherre og resten af teamet:

”Det er spændende og inspirerende at arbejde med så visionær en bygherre som Stevns Kommune, der prioriterer den tætte dialog med borgerne, har høje ambitioner, er parat til at gå nye veje med naturbaserede metoder for at sikre byens borgere og samtidig bruge anledningen til også at udvikle natur og rekreative værdier i området. Vi har sammen med det tværfaglige rådgiverteam arbejdet intenst med strategien det seneste år, og nu glæder vi os rigtigt meget til at høre, hvad grundejere, borgere og interessenter synes om strategien.”   

KLIK HER og se video-introduktion til strategi for ”Fælles kystbeskyttelse og kystudvikling af Strøby Egede og Strøby Ladeplads.

KLIK HER for at læse mere om Schønherrs arbejde på projektet.

Projektet er støttet af Realdania som en del af indsatsen ”Byerne og det stigende havvand”.

Scroll To Top