Varde Bymidte nomineret til Brolæggerprisen

Varde Bymidte nomineret til Brolæggerprisen

Varde Kommune og entreprenør Svend B. Thomsen er nomineret til Brolæggerprisen for projektet Varde Bymidte – et byfornyelsesprojekt, der omfatter nye belægninger, nye bænke, træer, plantekummer og kobberlamper.

Schønherr har udformet helhedsplanen for Varde Bymidte, mens Rambøll i samarbejde med Varde Kommune har stået for detailplanlægning. Belægningen er udført af entreprenør Svend B. Thomsen. Overordnet var målet med helhedsplanen at udforme en generel opgradering af by- og gaderum, der skabte bedre sammenhæng mellem Vardes forskellige kvarterer samt værdige adgangsveje til bymidten, hvis gader og struktur er bevaret siden middelalderen.

‘BYENS GULV’ BINDER MIDDELALDERBYEN SAMMEN
Med projektet har Varde Midtby fået en gennemgribende forvandling med ny belægning bestående af skårne brosten og flækker. Schønherr har i planen bevaret den intakte gadestruktur, som er en helt særlig kvalitet for byen, og bykernen er nu renoveret og forskønnet med en gennemgående belægningsløsning ”Byens Gulv”, der definerer og sammenbinder gader og pladser. Belægningen signalerer en høj kvalitet med respekt for det eksisterende, og på nutidige præmisser, som opfylder kravene til moderne tilgængelighed.

Byens Gulv består af små chaussesten i varierende størrelser, kaldet ”flækker”. Flækkerne danner en tæt sammenhængende belægning langs alle bygninger. Samtidig dannes en stærk befæstelse, der sikrer tilgængelighed for alle i byen. Kørearealet i gaderne er belagt med nyskårne brosten.

Det særlige ved at anvende flækker i Varde er, at stenenes størrelse og variation passer til byens gadestruktur, de varme farver samt stedets arkitektur og skala.

Ved bymidtens mindre pladser består belægningen af en blanding af flækker og nye brosten med en plan overflade, så hver enkelt plads danner en helhed. Hver plads er bearbejdet, så det enkelte steds særlige karakter kommer til udtryk i belægningsmotivet.

BROLÆGGERPRISEN:
Brolæggerprisen tildeles en bygherre eller projekterende arkitekter og ingeniører, der i særlig grad har udvist iderigdom og nytænkning i forbindelse med anvendelse af det traditionsrige brolæggerfag, og hvor arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt af faglærte brolæggere.

ØVRIGE NOMINEREDE
De øvrige nominerede til Brolæggerprisen 2022 er Landskabsarkitekt Lea Nørgaard for en fredet brolægning på Kastellet, og Solrød Plads (Scheller, Hougaard & Petersen og Zoffmannholm), der er nomineret for sin smukke og sanselige klinkebelægning.

KLIK HER for mere info om Varde Bymidte.

Scroll To Top