WSP og Schønherr vinder stor udvidelse af Rungsted Havn

WSP og Schønherr vinder stor udvidelse af Rungsted Havn

Sammen med WSP har Schønherr vundet opgaven som totalrådgiver på udvidelsen af Rungsted Havn. Schønherr er underrådgiver med ansvar for landskabsbearbejdningen.

Med udvidelsen bliver der plads til 200 nye bådpladser, en plads til events og forskellige aktiviteter på ca. 2.500 m2, en længere ny mole og fordobling af strandarealet. Programmet omfatter også bedre trafiksikkerhed for de bløde trafikanter, flere badebroer, udspringstårn, udsigtsplatforme og rampe til vandet for gangbesværede.

På Rungsted Havn er det blandt andet en sejlklub, roklub og kajakklub. Projektet skal ligeledes sikre, at der fortsat er gode muligheder for at dyrke foreningsliv og aktiviteter på vandet. Der har allerede været en omfattende brugerinddragelsesproces, og brugernes input er noget af det, som rådgiverne bygger videre på, efterhånden som projektet udvikles.

Udvidelse og opgradering af havnen
Hvert år besøger 1,5 millioner personer Rungsted Havn og antallet af brugere forventes at stige over de kommende år. Den nuværende udformning af havnen er ca. 50 år gammel, og det er blevet tid til en opgradering, hvor ny brug af havnen og klimaforandringer tænkes ind i løsningerne.

Nina Jensen, administrerende direktør hos Schønherr, udtaler:

”Rungsted Havn skal opfylde mange forskellige funktioner, og derfor er udvidelsen et stort og kompliceret projekt med en lang række delelementer. Det handler blandt andet renovering og etablering af pladser, promenade og udvidelse af strand samt eventuelle bygninger. Derudover er der i sagens natur et markant maritimt islæt, der skal håndteres. Hos Schønherr glæder vi os til, i tæt samarbejde med WSP og kommunen, at sikre, at alle elementerne indgår i et samspil, der resulterer i en samlet og værdiskabende løsning for nuværende og fremtidige brugere.”

KLIK HER for mere om projektet (WSP’s hjemmeside).

Scroll To Top