Vundet: Aarhus Bypark bliver fremtidens Musikhuspark

Vundet: Aarhus Bypark bliver fremtidens Musikhuspark

Vinderen af konkurrencen om at skabe fremtidens Musikhuspark er fundet, og aarhusianerne kan glæde sig til en grøn oase i midtbyen, der summer af liv og inviterer til både afslapning og oplevelser.

En enig dommerkomité har afgjort, at det bliver Schønherr, HABITATS, Morten Stræde og Artelia, der får æren af at designe fremtidens Musikhuspark. Vinderprojektet har arbejdstitlen ’Aarhus Bypark’.

Samler parkens kulturinstitutioner 

Den nye park har fokus på grønne oplevelser og biodiversitet og har som vision at binde Rådhusparken, Musikhusparken og ARoS Haverne sammen i én fælles fortælling. Det sker ved en stor cirkel, der samler parkens kulturinstitutioner i en arkitektonisk ramme for hele området.

“Den grundlæggende ide bag genfortolkningen af parken er at samle det ’aarhusianske Akropolis’ af kulturinstitutioner som, i sammenhæng med Rådhusparken, kan blive én samlet, grøn park på toppen af bakkeøen. Samtidigt indskrives kunstneren James Turells enorme kuppel, Skydome, som en naturlig del af helheden,” forklarer Rikke Juul Gram, partner i Schønherr.

Med naturen som medspiller

Samtidig får aarhusianerne et område, der summer af liv, da ambitionen med byparkens planteliv er at skabe natur af høj kvalitet, der udspringer af de landskaber, som findes i og omkring Aarhus. Naturen skal fungere som medspiller og være i dynamisk tilpasning med den varierende brug af området over sæsoner og året. Derudover vil man i tilblivelsen af parken blandt andet genbruge de eksisterende materialer for på den måde både at reducere ressourceforbruget og binde fortid og nutid sammen.

“En væsentlig forudsætning for at løse opgaven har været at genbruge så meget som muligt af de materialer der allerede findes i parken i dag. Tilsvarende er nogen af de designmæssige rødder hentet og ’genbrugt’ fra landskabsarkitekten Sven Hansen som stod bag det eksisterende haveanlæg som i forslaget afvikles. Til gengæld er frodighed, biodiversitet og intime haverum et helt centralt element i parkens fremtidige udformning,” fortæller Rasmus Stougaard, partner i Schønherr.

Fremtidens Musikhuspark bliver omdrejningspunkt for en lang række arrangementer og begivenheder hele året rundt. Der er således tænkt i store arealer, der både kan rumme tilskuere til koncerter og give albuerum og følelsen af frihed i hverdagen.

Parken forventes af være færdig samtidig med åbningen af The Next Level i 2025.

Musikhuset Aarhus og Aarhus Kommune er bygherrer med økonomisk støtte fra Realdania.

KLIK her for at læse mere om projektet på Aarhus Kommunes hjemmeside.

KLIK her for at se en uddybende beskrivelse af Byens Park

Scroll To Top