Ny fotoserie af Klimatilpasning Kokkedal

Ny fotoserie af Klimatilpasning Kokkedal

Steffen Stamp har taget en række nye fotos af Klimatilpasning Kokkedal for Realdania. Fotografierne indgår i en kommende hollandsk bog, der demonstrerer, hvordan klimatilpasning og byudvikling kan gå hånd i hånd.

Du kan se hele fotoserien på Realdanias hjemmeside, du rammer her.

Inspirationskilde for klimasikringsprojekter

”Projektet er et af de allerstørste og mest komplekse projekter af sin art herhjemme. Samtidig er det et godt eksempel på, hvordan man kan vende et akut problem med oversvømmelser til en mulighed for at skabe en mere attraktiv bydel.”

hedder det blandt andet på Realdanias hjemmeside.

Klimatilpasning Kokkedal stod færdigt i 2018 og har siden fungeret som inspirationskilde for flere nationale og internationale klimasikringsprojekter.

Tre forskerteams dokumenterer

For at udbrede projektets demonstrationsværdi er projektet fulgt af tre forskerteams indenfor henholdsvis byliv og arkitektur, vandteknik og organisering.

Forskerne har blandt andet dokumenteret, at

  • Der er 220% flere brugere af det centrale byrum, banderne er forsvundet, kvinderne er kommet tilbage til byrummene og det er blevet nemmere at udleje lejligheder i de tidligere ’udsatte’ områder.
  • Risikoen for oversvømmelser er elimineret for de kommende 40 år, vandkvaliteten i Usserød Å er forbedret og hele vandhåndteringsprojektet fungerer som et inspirationskatalog for andre klimasikringsprojekter.
  • Alle interessenter er stolte af resultatet, føler sig hørt og at deres behov er imødekommet, stærk politisk opbakning har skabt et fælles fundament, ligesom det organisatoriske har tilvejebragt vigtig læring omkring nye samarbejdsformer.

Schønherr var totalrådgiver med Rambøll som ingeniører. Bygherrer/ordregivere var Fredensborg Kommune, Realdania, Lokale- & Anlægsfonden AB Hørsholm Kokkedal, Boligforeningen 3B.

Du kan læse mere om Klimatilpasning Kokkedal her.

Scroll To Top