Kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads

Kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads

Strøby Egede og Strøby Ladeplads ligger naturskønt i Stevns Kommune, og nærheden til vandet er på én og samme tid områdets største attraktion og udfordring.

Det blev i den grad understreget efteråret 2023, hvor de landsdækkende oversvømmelser desværre også ramte Strøby-området og underminerede flere af kystgrundene på Stevnsvej og Kystvejen.

Stevns Kommune blev indhentet af naturen, for i slutningen af september godkendte kommunalbestyrelsen strategien for fælles kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads. I den forbindelse igangsatte kommunen Kapitel 1A processen, der blandt andet indebærer samfundsøkonomiske beregninger, myndighedsprojekt og godkendelse efter kystbeskyttelsesloven.

Strategi for fælles kystbeskyttelse

Hos Schønherr har vi i samarbejde med vores underrådgivere hjulpet kommunen med at udarbejde strategien, der skal sikre de to områder mod stormflod og yderligere tilbagerykning af kysten – samtidig med at byens kvaliteter forbedres og bevares.

Et centralt element er genskabelsen af den gamle strand, dels for at beskytte byen, men også for at skabe nemmere adgang til kysten med bedre muligheder for rekreativ anvendelse og ophold. Strategien bygger videre på de eksisterende kvaliteter og benytter naturbaserede tiltag til at fremtidssikre områderne.

Kapitel 1A processen gennemføres fra 2024 – 2027, mens selve projektet forventes realiseret 2028-2030.

Du kan læse mere om projektet på Stevns Kommunes hjemmeside.

Udover stor ros til hele rådgiver-teamet skal der lyde en stor tak til klimamedarbejder Bent Hummelmose fra Stevns Kommune, der har fungeret som bygherrerepræsentant og samarbejdspartner, samt Rasmus Visby fra Visby.

FAKTA: Bygherre: Stevns Kommune. Totalrådgiver: Schønherr med ansvar for projektudvikling og udarbejdelse af konkrete løsninger. Underrådgivere: Natour, WSP, Realise og Fonden Teknologirådet.

Scroll To Top