Hvad skal en ny national arkitekturpolitik kunne?

Hvad skal en ny national arkitekturpolitik kunne?

“Vi skal samarbejde på nye måder for at komme klimaudfordringerne til livs.”

”Hvis vi skal klima- og biodiversitetskrisen til livs, bliver vi nødt til at lære at organisere os og samarbejde på nye måder,” fortæller landskabsarkitekt og associeret partner Jakob Sandell Sørensen, der er blevet interviewet af Danske Arkitektvirksomheder om konkrete ønsker til en ny national arkitekturpolitik.

Rammen for interviewet er et sneklædt Karens Minde Aksen – et nyt, stort klimatilpasningsprojekt i Københavns Sydhavn, der er blevet til i tæt samarbejde mellem Københavns Kommune, HOFOR, WSP, Vida Local, Schønherr og ikke mindst borgere og interessenter i lokalområdet. Og Karens Minde Aksen er netop et godt eksempel på, hvordan man håndterer komplekse problemstillinger og samtidig giver værdi til et lokalområde:

“Med tætte samarbejder er det lykkedes at få skabt et projekt, der ikke bare håndterer regnvandsproblemer, men også skaber nye parkoplevelser, nye rekreative muligheder og forøger begrønningen og biodiversiteten i området,” fortæller Jakob.

 

Scroll To Top