Schønherr udnævner to nye associerede partnere

Schønherr udnævner to nye associerede partnere

Schønherrs fagansvarlige for planlægning og proces, arkitekt Sofie Yde, og arkitekt og specialist i kulturarv Signe Winther er begge udnævnt til nye associerede partnere hos Schønherr. Udnævnelsen kommer på baggrund af et ønske om at styrke Schønherrs position som byplan- og procesrådgivere samt at videreudvikle tegnestuens tilgang til kulturarven – både den urbane og landskabelige arv, som Schønherrs virksomhedsidentitet bygger på.

Arkitekt MAA og Master i strategisk byplanlægning, Sofie Yde, tiltrådte i 2022 som Schønherrs fagansvarlige for planlægning og proces. Hun har tidligere bl.a. været hos STED og Arkitema, og underviser ved siden af på Det Kongelige Akademi. Hos Schønherr arbejder Sofie med storskala by- og landskabsplanlægning og skal i sin nye rolle bidrage til at styrke Schønherrs position som byplan- og procesrådgivere. Sofie har særligt erfaring med byudvikling af eksisterende industri- og kulturmiljøer og en stor interesse for de kulturelle forandringer, som klimaændringerne igangsætter.

”Jeg er glad og beæret over at indtræde som en del af gruppen af associerede partnere hos Schønherr og glæder mig til fortsat at bidrage til at styrke tegnestuens byplan og procesrådgivning,” udtaler Sofie Yde. ”Det er en fornøjelse at arbejde sammen med mine dygtige kolleger og med ambitiøse bygherrer, der efterspørger høj kvalitet og har et holistisk og langsigtet blik på den værdiskabelse, vi kan lave sammen. Samtidig er Schønherr en tegnestue med god plads til at diskutere de store samfundsmæssige udfordringer, som grobund for at udvikle byområder, som vi kan være stolte af i mange år frem.”

Landskabsarkitekt MAA Signe Winther kom til Schønherr i 2016 efter tidligere ansættelser som arkitekt på bl.a. Arkitekt Kirstine Jensens Tegnestue og hos CEBRA. Signe er en af Schønherrs absolutte specialister i udvikling og formidling af kulturarv, samt screeing af kulturmiljøer, og hun har en helt afgørende rolle i den fortsatte udvikling af Schønherrs tilgang til den urbane og landskabelige arv, der til sammen udgør vores kulturarv. Kulturarven som samtidig er Schønherrs faglige udgangspunkt.

Signe ser frem til kunne styrke sit og tegnestuens faglige fokus:

”Vores kulturelle fundament udgør en væsentlig del af den grønne omstilling, som rækker langt ind i både de økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter af vores fælles fremtid. Når samfundet forandrer sig, sætter det spor i byer og landskaber – ofte hundredvis af år ud i fremtiden. Vi skal hele tiden tilpasse vores omgivelser den virkelighed, vi lever i – dog er det afgørende, at vi husker at få fortiden med ind i fremtiden, når vi forandrer vores fysiske omgivelser. Sådan får vi bedst os selv og hinanden med.”

Sofie Yde og Signe Winther udgør et godt supplement til tegnestuens team af associerede partnere og fagspecialister, der omfatter Arkitekt Mi Randlev med ansvar for fagområdet ”Det åbne land”, Jakob Sandell Sørensen, der er ansvarlig for ”Bæredygtighed og biodiversitet”, og Sanne Slot Hansen, som er specialist i klimatilpasning.

Partner og kreativ direktør, Rikke Juul Gram, fortæller om ny-udnævnelserne:

“Hos Schønherr er vi virkelig stolte af både vores engagerede team af associerede partnere og ikke mindst det store hold af landskabsarkitekter, som hver dag og på tværs af specialer, får vores opgaver til at nå dét kvalitetsniveau og dén værdiskabelse, som er selve tegnestuens forudsætning og varemærke.
Når vi styrker den associerede partnergruppe, styrker vi også tegnestuens tværfaglige tilgang til løsninger af store, aktuelle samfundsudfordringer. Vi mener, at klimaforandringer, biodiversitetskrise og grøn omstilling af både byen og det åbne land er problemstillinger, der skal løses med afsæt i både kultur- og naturarv, og netop dét er en af de vigtigste udfordringer for Schønherrs landskabsarkitekter og planlæggere.”

Klimaforandringer, biodiversitetskrise og grøn omstilling
Udnævnelserne kommer samtidig med tegnestuens nye 2030-strategi, der har fokus på en tværfaglig tilgang til løsningen af de helt store og værdiskabende samfundsopgaver som klimaforandringer, biodiversitetskrise og grøn omstilling af både byen og det åbne land – også på et internationalt marked. Udfordringerne skal bl.a. tilgås på planlægningsniveau, og løses med afsæt i både kultur- og naturarv.

Strategien og de nye udnævnelser lanceres efter et 2023, hvor Schønherr har satset på og investeret i udvikling af tegnestuens strategiske redskaber til at løse klimatilpasningsopgaver samt nye veje til at implementere vedvarende energiformer i landskabet. Ikke mindst deltagelsen i sidste års Venedig Biennale med en visionsplan for udvikling af et fremtidssikret, blå-grønt København – et naturbaseret planlægningsgreb med afsæt i det underliggende landskab, og som alternativ til Fingerplanen – repræsenterer en stor investering. En investering der også har udviklet tegnestuens fokus på og kompetencer indenfor naturbaseret planlægning og klimasikring – med rod i kulturarven.

Scroll To Top