Schønherr prækvalificeret til to spændende konkurrencer

Schønherr prækvalificeret til to spændende konkurrencer

Tegnestuen fortsætter 2015 hvor vi slap 2014, og vi kan allerede nu afsløre to spændende konkurrencer, som vi er prækvalificeret til og glæder os til arbejde videre med: Aabenraa Midtby og Amagerværket.

Områdefornyelse i Aabenraa Midtby

Aabenraa Kommune har igangsat en visionsproces, som skal gøre byen til en af de mest levende og mest moderne i Danmark i 2035, når Aabenraa som købstad fylder 700 år.

Processen startede med konkurrencen “Fremtidens Købstad”, der mundede ud i en samlet plan for hele byens udvikling. De forskellige dele af planen udvikles løbende, og i første omgang har Realdania og Aabenraa Kommune udskrevet en konkurrence om en helhedsplan for områdefornyelsen af midtbyen.

Denne konkurrence kan på mange måder blive retningsgivende for det videre forløb, så hos Schønherr er vi stolte og glade over at være blevet udvalgt til konkurrencen. Vi har tidligere arbejdet med købstæder og deres centre i både Skive, Herning, Nykøbing Mors og mange andre, så vi ser frem til at lade denne erfaring blomstre i samarbejde med resten af holdet.

Vores team består af trafikingeniørerne Viatrafik, den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij og kunstrådgiverne WallnerWeiss.

Amagerværket

Som et skridt i den store proces frem mod virkeliggørelsen af Købenahvns klimaplan skal Amagerværket udvides med en ny kraftværksblok, der skal anvende bæredygtig biomasse som brændsel. Projektet, der har fået navnet BIO4, kommer til at bestå af en række bygninger til bl.a. turbine, kedel, miljøanlæg, lagring af biobrændsel, transportanlæg og en udvidelse af kraftværkets havnekaj og losningsanlæg.

HOFOR har udskrevet en konkurrence om realiseringen af dette meget ambitiøse projekt, der vil bringe København et stort skridt nærmere en status som CO2 neutral.

Schønherr er sammen med 3XN blevet prækvalificeret til konkurrencen.

At arbejde for bæredygtig byudvikling er en af vores hovedinteresser, og derfor er det en stor glæde for Schønherr at være blevet udvalgt til konkurrencen.

Vi er nu i gang med de indledende analyser og ser frem til at udarbejde et konkurrenceforslag, der kan pege mod en fremtid, hvor vore kraftværkers signaturfarve ikke længere er sort.

Scroll To Top