Bygherre/ordregiver: Københavns Kommune

Ingeniør: Moe A/S og ÅF Lighting, Hansen & Henneberg

Entreprenør: LK Gruppen

Status: Realiseret 2014

Udeareal: I alt ca. 4 km cykelsti, fordelt på 5 forskellige lokaliteter i København

Anlægssum landskab: Samlet budgetramme for anlægsudgifter ca. kr. 17.5 mio. DKK

De 5 grønne cykelruter indgår i Københavns Kommunes øvrige net af grønne cykelruter, og medvirker til at skabe sammenhæng og forbindelse mellem disse.

Cykelruterne forløber gennem grønne, rekreative parkarealer, gennem byrum på eksisterende vejarealer og igennem fredede naturarealer. Cykelruterne sikrer en let og komfortabel fremkommelighed, samt en sikker og tryg forbindelse, hvori der indgår kreative forbedringer af forløbet og oplevelserne undervejs. I opgaven indgår bearbejdning af grænseflader til tilstødende park- og byrum.

Ruterne forløber blandt andet igennem Ryvangens Naturpark, Amorparken og Amager Fælled, der alle er fredede naturområder, og hvor der er et særlig fokus på at minimere påvirkningen af omgivelserne og dyrelivet, samtidig med at der skabes et grønt oplevelsesforløb. Tekniske forhold som håndtering af forurenet jord, lokal afledning af regnvand, trafiksikkerhedsmæssige forhold og belysning, herunder skånsom belysning i de fredede områder, indgik også i opgavens løsning.