Bygherre/ordregiver: Aalborg Tekniske Skole

Ingeniør: Lindegaard A/S

Lyskunst: Steven Scott

Status: Realiseret 2005

Areal: Parkerings- og ankomstarealer udgør ca. 7.000 m2

Anlægssum: 5 mio. DKK

Kunstværk og nye ankomstarealer i forbindelse med skolens 200 års jubilæum i 2005

Stedets funktion er parkering og ankomst til den daglige arbejdsplads og lærested for kommende svende inden for kokke- og gartnerfaget. Fagenes råhed er grundlaget for forslaget, hvilket afspejles i materialevalget, som er asfalt, beton og stål.

Det nye ankomstrum til skolen skabes ved at ‘slå hul’ i voldanlægget og forbinde skolens hovedindgang med busstoppestedet ved Øster Uttrup vej. Den nye forbindelse udgøres af et belægningsbånd af beton støbt i store felter. Forbindelsen understreges af kunstværket, en 5 meter høj og 51 meter lang rammekonstruktion, udført i cortenstål. I undersiden af overliggeren er indfældet et lysbånd, hvor lyset løber i bølger fra stoppestedet til forpladsen. Parkeringspladsen er ryddet for træer, således at stedets storhed træder frem. Dette understreges yderligere af en øst og vest-gående sti langs bygningens facade, hvor en række lindetræer danner et smalt, højstemt rum. Asfaltbelægningen er blevet fornyet og parkeringsbåsene markeres af store kryds i termoplast, der også fungerer som udsmykning.