Bygherre/ordregiver: Agro Food Park

Bygherrerådgivere: Bascon

Bygningsarkitekt: Sleth Architects

Status: Byggemodning

Areal: 110 hektar

Da Agro Food Park er et erhvervsområde i rivende vækst, ønsker foodparkens ledelse en plan for, hvordan man i området og over en lang årrække kan etablere yderligere erhvervsbebyggelse med fokus på tværgående vidensdeling. Derfor har der ønsket været en ny udviklingsstrategi for både bebyggelse og landskab. Agro Food park skal være et eksempel på, hvordan man kan udvikle større erhvervsbyer i fremtiden – især med hensyn til kontekst og infrastruktur og byudvikling.

Med afsæt i værdierne Nærhed, Stedslighed og Robusthed har vi, i vores forslag til den fysiske del af udviklingsplanen, taget afsæt i en læsning af de stedslige og landskabelige værdier i vores forslag til udviklingen af Agro Food Park.

Den lokale stedslighed understøttes også i fremtiden af, at eksisterende småsøer og vådområder, beplantninger, udsigter og forbindelser skaber karakter, identitet og mødesteder for erhvervsparkens medarbejdere og besøgende, og er med til at forankre Agro Food Parks placering. Al bebyggelse har således fysisk kontakt og naboskab til både landskabelige og bymæssige kvaliteter.

Infrastrukturen formes også efter landskabet. Trafikstrukturen udgøres af en større og en mindre ring, som udbygges over tid og skaber nærhed mellem bygninger og de mange nødvendige parkeringsarealer. Nærhedsprincippet understøttes af muligheden for at dele parkens organisk voksende faciliteter på kryds og tværs, ligesom et målrettet sti- og cykelstisystem sikrer nærhed til både letbane, bymidte, naboområder og landskab.