Developere: Grundejerforeningen Artillerivej Syd, bestående af; NCC A/S, Nordkranen A/S, Kay Wilhelmsen A/S, Walls A/S m.fl.

Bygningsarkitekter: Arkitema, BIG, Boldsen og Holm, C.F.Møller ­Arkitekter, Nobel Arkitekter, Holgaard Arkitekter, John Roberts, André Straja, Dorte Mandrup Arkitekter, Vandkunsten

Rådgivere: COWI, Jord & Miljø, LE34

Status: Etape 1: udført 2010/etape 2: udført 2011/Etape 3: udføres 2012. Fremtidige arbejder afhænger af boligmarkedet

Areal: 17 ha / 170.000 m² med 190.000 etage m² boliger og serviceerhverv

Anlægssum: 170 mio. DKK

Med udgangspunkt i en masterplan udarbejdet af Plot og West 8 for en ny bydel på Islands Brygge, har Schønherr viderebearbejdet projektet til en færdig lokalplan for området.

Masterplanen videreudvikles nu på projektforslag og myndighedsprojektniveau og foregår i samarbejde med COWI, Jord & Miljø og LE 34 som et byggemodningsprojekt for hele området.

Masterplanen indeholder to bydele, der ligger på hver sin side af en kunstigt etableret vig med tilhørende badestrand.

Nord for vigen danner bebyggelsen en stram, lav karréstruktur med enkelte større solitære bygninger, der skyder i højden – en slags gridby, som afslutter Islands Brygges bymæssige udtryk.

Bydelen rummer et hierarki af veje og pladser med fokus på en levende og varieret by, arkitektonisk, funktionelt og oplevelsesmæssigt set.

Havnepromenaden langs havnen fortsætter langs vigen som en strandpromenade med opholdspladser og en strand.

Stranden forbindes mod nord til den store centrale plads.

Til dels af lokalgader, men også ved fodgængerstræder, hvori der ligeledes indarbejdes områder til ophold og leg.

Syd for vigen ligger en mere opløst organisk struktur, der knytter sig udtryksmæssigt til den omkringliggende Amager Fælled og kolonihaveområdet ’Nokken’.

Her etableres strandhuse, der er orienteret mod vigen, lave enfamilieshuse samt tre tårne.