Bygherre/ordregiver: Københavns Kommune / Områdefornyelsen Mimersgade

Ingeniør: Atkins Danmark

Status: Realiseret 2010

Areal: 5000 m²

Anlægssum landskab: 5.4 mio. DKK

Projektering og udførelse af en mindre bypark på grundlag af et skitseforslag udført af NORD-arkitekter

BaNanna Park er en pocket park og legeplads. Arealet ligger i et tæt-bebygget og befolket kvarter på Nørrebro i København. Grunden er stærkt forurenet, da der har ligget et olieraffinaderi på grunden, og jordbehandling er derfor et af de væsentligste parametre i udarbejdelsen af parken.

Parken består af tre delområder:

  • En pladsdannelse med siddemøbler og legeredskaber til aktiviteter som bordtennis og street basket.
  • En boldplæne, der flankeres af henholdsvis en græsbevokset vold og en stor gul gummibelagt vold, der ligner en banan.
  • Det tredje delområde er af en mere tilgroet karakter og kaldes Junglen. Her er der legeredskaber for lidt yngre børn og en beplantning, som er sjov og inspirerende at tumle omkring i.

Der er generelt i forslaget lagt særlig vægt på børn og unges behov for motion, fysisk aktivitet og taktil udfordring.